Tôi không phải là người thích uống sữa, tôi thú nhận, mặc dù tôi thường ngâm Oreos trong sữa để ăn khi tôi mang thai. Nhưng nghiên cứu mới này đã đưa ra một luận cứ thuyết phục để uống một ly sữa ... Một nghiên cứu gần đây trên tạp chí International Dairy cho thấy rằng, người lớn...