Ung thư và nền văn minh hiện đại

0
497

Trải hơn 35 năm qua, y khoa hiện đại đã tiến những bước vĩ đại nhằm giải quyết các chứng bệnh ung thư và suy thoái sức khỏe, nhưng cho đến nay mọi nỗ lực quy mô rộng lớn xem ra chưa biết chừng nào mới tìm ra giải pháp. Ví dụ về phương diện ung thư, y khoa hiện đại đã tận dụng mọi phương tiện kỹ thuật về giải phẫu, laze, hóa trị, cấy mô, nhưng mọi thành quả đều chỉ tạm thời trấn áp về mặt triệu chứng. Trong hầu hết trường hợp, các thủ thuật đành bó tay trước căn bệnh tái phát vì họ đã không nhằm trị dứt từ gốc rễ của nó. Chúng tôi tin chắc sự thoái hóa về sinh học không thể là không chuyển hóa được, nhưng để ngăn chống nó, chúng ta phải giải quyết vấn đề gay go này bằng một hướng đi mới. Đặc biệt là ta phải tìm ra gốc bệnh để từ đó áp dụng thẳng giải pháp toàn cục hơn là chỉ dựa trên những triệu chứng một cách cục bộ. Vấn đề bệnh suy thoái đã xâm nhập chúng ta trong mọi sinh hoạt trong đời sống hiện đại. Vì vậy tìm ra giải pháp không chỉ riêng nhắm vào phương tiện của y khoa, chúng tôi tin rằng con người trên hành tinh cần phải chung sức gánh vác hầu tạo ra nền tảng sức khỏe cho thế giới. Trước tình hình bệnh suy thoái tràn lan, giá trị cổ truyền phai mờ, sự phân chia manh mún ở mọi lĩnh vực cho ta thấy một sự lệch lạc sâu xa trong định hướng cuộc đời. Vào lúc này, chúng ta cho là tiến bộ về mặt vật chất mới là văn minh, đó là ta đã coi thường sự phát huy về mặt ý thức và trực giác. Nhưng thật ra quan điểm không hòa hợp được với sự tồn tại của tự nhiên. Thế giới vật chất tự nó là điều vụn vặt khi đem so với sự vận động của không gian vô tận và động lực thúc đẩy nó phát huy đã vượt xa thế giới tồn tại hữu hình. Không nói riêng thế giới vật chất ti tiểu khi so sánh mà như môn vật lý lượng tử (Quantum Physics) triển khai, ta càng phân tích từng phần thì lạ thay ta càng thấy nó không phải là vật chất bền chắc. Sự truy tìm đơn vị vật chất tối hậu theo giả định từ thời Democrate rằng thực tại có thể chia cắt thành nguyên tử và không gian này ở thế kỷ 20 đã chấm dứt trước phát hiện những nguyên tử thứ cấp không là gì, chẳng qua là năng lượng di động trong ma trận. Theo công thức tương đối của Einsten: