Khám phá ứng dụng tuyệt vời của ngũ hành

 

Còn theo quan niêm hiện đại: dựa theo công năng cơ thể, người ta tìm sự tương ứng với hành nào đó trong Ngũ hành để giải thích sự biến chuyển của Ngũ hành.

– Hành Mộc và sự vận động: Đó là sự vận động của các cơ bắp, các sợi cơ ở khắp cơ thể.

– Hành Hỏa và sự phát nhiệt: Đó là sự sản sinh nhiệt năng do sự chuyển hóa của các tế bào. (Cơ phát nhiệt).

– Hành Thổ và sự bài tiết (Cơ năng bài tiết): Đó là vận động đưa chất ra ngoài cơ thể.

– Hành Kim và sự hấp thụ (Cơ năng hấp thụ): Đó là vận động thu hút các chất vào.

– Hành Thủy và sự tàng trữ (Cơ năng tàng trữ): Đó là vận động tàng trữ các chất trong cơ thể để dùng khi cần thiết.

Mặc dù giữa hai quan niệm cổ điển và hiện đại có nhiều nét khác biệt, nhưng nó vẫn giải thích đầy dủ những nguyên do phát sinh bệnh lý một cách logic và có hiệu quả. Nói chung xét theo quan niệm nào cũng đều giải thích được các dấu hiệu gây bệnh.